• WIJ ZIEN JULLIE GRAAG TERUG
  • OP ZONDAG
  • 09 JULI 2023

VRIJWARINGSVERKLARING 2022

 

De inschrijver zal op zondag 10 juli 2022, meerijden met de ‘Swetterhage- Run’, het liefdadigheids- evenement georganiseerd door Walter van Hartevelt, verder te noemen de Swetterhagerun danwel MiniRun.

Inschrijver verklaart en aanvaardt:

  • dat de Swetterhagerun heeft meegedeeld zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke meerijd-rit te realiseren;
  • dat hij/zij de Swetterhagerun noch de bij de organisatie betrokkenen op geen enkele wijze aansprakelijk stelt dan wel zal stellen voor welke schade dan ook hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt, toegebracht aan ondergetekende dan wel aan zijn auto of oldtimer, duopassagier dan wel andere passagiers of voor schade die ondergetekende toebrengt aan derden en de Swetterhagerun en de bij de organisatie betrokkenen in dit verband te vrijwaren tegen claims van derden;
  • dat foto’s en/of films waar hij/zij herkenbaar zichtbaar zijn, geplaatst worden op de website en/of facebookpagina van de Swetterhagerun; de toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken waarna de desbetreffende foto(‘s) zo spoedig mogelijk zal worden verwijderd.
  • dat hij/zij door de inschrijving aan de Swetterhagerun bekend is met de inhoud van deze verklaring en derhalve de inschrijving geacht mag worden als zijnde akkoord met voornoemde voorwaarden waardoor ondertekening van deze voorwaarden ontbreekt.

Zoeterwoude-Dorp
10 juli 2022