PRIVACYVERKLARING SWETTERHAGERUN

De Swetterhagerun kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de Swetterhagerun en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Swetterhagerun verstrekt. De Swetterhagerun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:-Uw voor- en achternaam-Uw adresgegevens-Uw telefoonnummer-Uw e-mailadres-Uw IP-adres

WAAROM DE SWETTERHAGERUN GEGEVENS NODIG HEEFT
De Swetterhagerun verwerkt  uw  persoonsgegevens  om  telefonisch  contact  met  u op  te  kunnen  nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per  e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast  kan de Swetterhagerun uw  persoonsgegevens  gebruiken  in het  kader  van  het  uitvoeren  van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
HOE LANG DE SWETTERHAGERUN GEGEVENS BEWAART
De Swetterhagerun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens over eventuele bestellingen worden na verwerken binnen één maand verwijderd.
Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden bewaard tot u zich uitschrijft. Inschrijvingen hiervan blijven bewaard tot maximaal 1 maand na beëindiging van uw opzeggingDELEN MET ANDERENDe Swetterhagerun verstrekt uw. persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de Swetterhagerun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Swetterhagerun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.GOOGLE ANALYTICS
De Swetterhagerun maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Swetterhagerun bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het  privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Swetterhagerun te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Swetterhagerun heeft hier geen invloed op. De Swetterhagerun heeft Google geen toestemming gegeven om via de Swetterhagerun verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@swetterhagerun.nl. De functionaris gegevensbescherming (fg) Swetterhagerun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Swetterhagerun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Swetterhagerun maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Swetterhagerun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Swetterhagerun op via fg@swetterhagerun.nl

www.swetterhagerun.nl is een website van de Swetterhagerun.

De Swetterhagerun is als volgt te bereiken: info@swetterhagerun.nl