• HOPELIJK ZIEN WE JULLIE NOG EENS TERUG !
  • HOUDT DE WEBSITE IN DE GATEN

 

Dé Swetterhage Run is een initiatief van Walter van Hartevelt.

Na een ernstig motorongeluk in 1994, waarbij Walter zo’n tien maanden was uitgeschakeld, heeft hij als vrijwilliger een aantal jaren bij Swetterhage gewerkt. Dit is de woon- en leefgemeenschap voor de verstandelijk beperkte bewoners in Zoeterwoude-Dorp. Het complex maakt deel uit van de stichting Gemiva en biedt aan ± 325 bewoners verzorging en huisvesting.

In 1996 kreeg Walter het idee om een rondrit mét en vóór bewoners van deze instelling te gaan rijden. Hij kwam op dit idee omdat er bij andere instellingen in het land ook van dit soort ritten werden gemaakt. Dit gebeurde veelal met vrachtauto’s of met motoren met zijspan. Doordat hij zelf altijd al in een Mini had gereden was de beslissing om een rit met dit Engelse autootje te gaan rijden niet zo moeilijk. Hij nodigde in 1996 Minirijders uit (het gehele land) om de bewoners van Swetterhage mee te nemen voor een rit door de omgeving. Hierbij was het de bedoeling is dat zij minimaal één bewoner meenemen. 

Aan deze oproep werd gehoor gegeven door 80 Minirijders uit het hele land. Hiermee was de Swetterhage-run geboren en wordt deze heden ten dage nog steeds gereden. Inmiddels kunnen zo’n 150 Minirijders deelnemen en worden zij sinds 1998 begeleid door motoragenten, heden ten dage door 12 motoragenten van de Verkeerspolitie Den Haag die hier geheel vrijwillig hun medewerking aan verlenen ! 

Sinds jaren wordt Walter ondersteund door Eric de Wijngaert en is er een hechte samenwerking ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat we al die tijd samen zorgen voor de voorbereiding en de uitvoering en hopen dit nog enkele jaren te kunnen voortzetten.

Iedere Minirijder is welkom met zowel een Classis als een New MINI en wie  ‘van ver ‘ komt, kan gebruik maken van een geheel gratis kampeer weekeinde (m.u.v. eigen versnaperingen en brandstof) en genieten van gezellige dagen. Waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk DÉ rit op de, inmiddels traditioneel, 2e zondag in juli die om 13:00 start en de deelnemers, via een mooie route door de omgeving, brengt naar een verrassende pauzestop van ongeveer een uur. Het  evenement is niet clubgebonden, dus vrij voor individuele Minirijders en Minirijders uit de ons omringende landen.

1e rit: zaterdag 13 juli 1996

Na veel rondbellen en veel publiciteit stonden er zo’n 80 mini’s en hun bestuurders klaar om ruim 90 bewoners van Swetterhage een leuke dag te gaan bezorgen. Alle bestuurders en bewoners kregen van Walter alvast als herinnering een modelmini aangeboden. Hierop namen de bewoners en hun begeleiding plaats in de gereedstaande mini’s.

De bestuurders van de mini’s vertrokken één voor één met een routebeschrijving om een prachtige rit door het groene hart te gaan rijden. Halverwege de rit was er een tussenstop bij Avifauna om  een rondvaart over het Braasemermeer te gaan maken.

Na de rondvaart werd er geprobeerd om op de terugweg naar Swetterhage zoveel mogelijk in colonne te rijden, wat aardig lukte gezien het feit dat we toen nog geen politiebegeleiding hadden.

Bij de terugkomst op Swetterhage werden we getrakteerd op een demonstratie met modelvliegtuigjes op het sportveld. Als afsluiting van deze heerlijke dag kregen we een concert aangeboden door de drumfanfare Vios uit Zoeterwoude. Een ding was na deze dag wel heel erg duidelijk, in 1997 zou er zeker weer een minidag gaan plaats vinden!!!

 

15e rit: zondag 11 juli 2010 Een rit met hindernissen! 

Na een uitermate goede voorbereiding om het 3e lustrum een feestelijk tintje te geven werden wij op het laatste moment geconfronteerd met de afmelding van politiebegeleiding in verband met de finale van het WK voetbal. Dankzij de bemiddeling van burgemeester Liesbeth Bloemen konden er toch nog 2 motoragenten de rit begeleiden met ondersteuning van een aantal vrijwillige verkeersbegeleiders uit de directe omgeving.

Op de pauzeplek werd Walter van Hartevelt, vrijwillig organisator van het eerste uur, blij verrast door de komst van de burgemeester die hem ter plekke benoemde tot Lid in de Orde van Oranje Nassau! deze benoeming heeft hij (mede) te danken aan zijn jarenlange inzet voor de bewoners van Swetterhage waarbij de burgemeester de wens uitsprak dat hij dit nog vele jaren zal mogen doen.

Op de terugweg mocht Walter, samen met de burgemeester in een Minilimousine,  alle Minirijders aan zich voorbij zien trekken waarna hij traditiegetrouw zijn plek weer in kon nemen aan het begin van de stoet; uiteraard luid toegezwaaid en begroet door alle omstanders langs de route.

Hiermee was de 15e Swetterhagerun uiteindelijk toch nog een groot succes en zijn we inmiddels op weg naar het 25ste jaar in 2020.